logo itp tvind

Meningsfuld hverdag - Værdigt liv

Alle vores elever har et dagtilbud og de fleste aftener og weekender har vi ligeledes et program, som tager højde for elevernes forskellige behov.

Når en elev starter bliver der udformet en uddannelses - og udviklingsplan i samarbejde med eleven. Her tages der udgangspunkt i faglige, personlige og sociale udviklings mål. Den laves på baggrund af elevens ønsker, behov og mål opsat i kommunens handleplan. Denne plan evalueres sammen med eleven efter behov, dog mindst 2 gange om året.

Vi benytter både intern og ekstern beskæftigelse og uddannelse. For os er det vigtigt at bruge både vores egne og lokalområdets ressourcer og kvaliteter bedst muligt i forhold til den enkelte elev. Vi har fx et godt samarbejde med VUC Holstebro, lokale folkeskoler, mekaniker i Ulfborg, tømrerfirma og landmænd i Madum.

Vores interne beskæftigelsestilbud ”Villaernes Højskole” tilbyder §103, §104 beskæftigelse, ressourceforløb og afklaringsforløb. På ”Dagskolen” har eleverne mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøver, HF enkeltfag og STU.
Vi prioriterer også undervisning i motion, musik og kunst meget højt. Det samme gælder undervisning i livsstil.
Studierejser er vigtige højdepunkter i alle typer af undervisning/beskæftigelse.

Af beskæftigelse internt kan nævnes: køkken, tømrerarbejde, murerarbejde, almindelig vedligeholdelse, pasning af vores store økologiske grønsagshave, pasning af dyr, pleje af skov og park, varmluft ballon flyvning, udvidelse og vedligeholdelse af vores skulpturpark, planlægning og udformning af små og store events, vores klima center faciliteter – bl.a. vores vindmølle.

Disse aktiviteter er funderet i jordnære og virkelige behov. Elever lærer at bidrage til fællesskabet. De er inddraget i at drive stedet.  Nogle gange befinder beboerne sig i opgaver, som er meget større end dem selv, og de oplever at blive løftet til et langt højere niveau end de egentlig er på, hvorefter de udvikler sig yderligere.

De lærer, at det gør godt at gøre godt. (Læse mere her.)

Print


Skorkærvej 8 • DK 6990 Ulfborg • 23 64 87 81 Skorkærvej 8 • DK 6990 Ulfborg
23 64 87 81


      Find os på Facebook TVBotilbuddetDNS tvindfilm