logo itp tvind

Hvad er særligt med ITP?

Det mest særlige ved ITP - Individuelt Tilrettelagt Projekt er nok, at det drives af 2 forskellige kategorier af medarbejdere:
Dels en kerne gruppe af uddannede og erfarne ledere og medarbejdere og dels en gruppe af internationale ildsjæle, som også er studerende på nabo institutionen ”Det Nødvendige Seminarium”.
Disse unge studerende fra forskellige EU-lande fungerer som støttepersoner, som best buddies, og giver masser af aktivitets input dagen lang – og aftenerne med. De beriger ITP med disse særlige værdier, som kombineret med de professionelle medarbejdere giver et helt unikt og fremragende resultat – Det virker!

Adskillige gange har vi set, at disse ildsjæle kan etablere gode kontakter med beboerne – også de som ellers er svære at komme ind til, da de efter mange år på flere institutioner, er blevet trætte af de professionelle – Det virker!

Desuden er de fysiske rammer særdeles gode. Der er i bogstavelig forstand højt til loftet. Der er masser af plads, inde som ude.

Derudover:
ITP - Individuelt Tilrettelagt Projekt indeholder boform med skole/dagaktivitet/beskæftigelse - et individuelt tilrettelagt program i et integreret miljø.

ITPs målgruppe er meget bred og eleverne har deres forskelligheder, men kendetegnende for disse mennesker er:
•    De kan oftest ikke bo på et botilbud, hvor de skal forholde sig til flere andre beboere.
•    De kan oftest heller ikke bo på et såkaldt ”enkeltmandsprojekt” i normal forståelse – nemlig alene i et hus omgivet af personale – ofte en til en, både i bemanding og i program. Denne form vil virke isolerende for dem.
•    De har i høj grad brug for et socialt miljø, som kan tage højde for deres problemstillinger og holde af dem hjerteligt, forstå dem, inkludere dem, anerkende deres store begrænsninger og synes godt om dem. Det sociale miljø skal også være et ægte miljø, frem for et kunstig med pædagogisk personale, der kommer og går.
•    Et beskyttet og positivt miljø tilknyttet virkeligheden er nødvendig næring for ITP elevers trivsel og udvikling.
•    De har brug for at opleve, at de også kan gøre nytte, at de bliver regnet med i samfundet på trods af de store sociale vanskeligheder de har.

Om boformer på Det Nødvendige Seminarium:
Det Nødvendige Seminarium uddanner voksne fra hele Europa til lærer- og socialpædagogisk arbejde. I tilknytning hertil har seminariet oprettet et botilbud med ”individuelt tilrettelagte programmer” til 9 beboere med brug for særlig støtte.  
Det er boformer, som er designet efter den enkeltes behov og ønsker, og med det til fælles, at beboeren kommer til at være med i et fællesskab, som han/hun over tid kan opbygge et tilhørsforhold til. Det drejer sig om et fællesskab opbygget i et integreret miljø, som består af såvel mennesker, som har vanskeligheder som af mennesker, som har både personligt, socialt og fagligt overskud.
Desuden består fællesskabet af en række professionelle - fastboende medarbejdere, ansatte lærere, pædagoger og pædagogiske medhjælpere, håndværkere og andet personale, , som danner den personalemæssige rygrad i det daglige pædagogiske arbejde.
Der er mange fælles aktiviteter og arrangementer - og her mærkes solidt menneskeligt overskud, engagement og faktisk personlig interesse fra mange af de lærerstuderendes side i at bidrage til et godt miljø med godt kammeratskab og gensidig respekt for hinanden - både deltagerne imellem og lærerne og øvrige medarbejdere imellem.
Nogle af de lærerstuderende bor sammen med ITP eleverne og fungerer som støttepersoner i daglig dagene.  De tilfører ITP en stor Ildsjæle-værdi gennem deres engagerede bidrag.
Dette miljø gør det muligt at skabe basis for udvikling for de voksne, der er i de individuelt tilrettelagte programmer. Miljøet er solidt - præget af rummelighed og fleksibilitet samt en "never give up”- attitude.
Her er åbent 365 dage om året.

Print


Skorkærvej 8 • DK 6990 Ulfborg • 23 64 87 81 Skorkærvej 8 • DK 6990 Ulfborg
23 64 87 81


      Find os på Facebook TVBotilbuddetDNS tvindfilm