logo itp tvind

Det gør godt at gøre godt!

Vi samler penge ind til HIV/AIDS bekæmpelse i det sydlige Afrika.
Vi deltager i Dansk Flygtningehjælps indsamling.
Vi afholder Fredskonference.  
Vi inviterer flygtninge til mange arrangementer på Tvind.
Vi rejser og oplever, hvordan det er at leve i et fattigt land.
Vi hjælper lokale folk med at bygge skoler eller reparere veje.
Vi dyrker økologiske grønsager til alle på Tvind.
……
Disse er nogle af de aktiviteter, vi gennemfører hvert år under overskriften "At gøre godt!”

Hvorfor skal vores elever lære at  gøre godt?

Vi har altid delagtiggjort vore elever i verdens store spørgsmål. De skal forstå, at mennesker med en ordentlig etik gør modstand, når de stilles overfor uret, overgreb, fattigdom, sygdom og lignende uretfærdigheder og dårligdomme, som menneskene må arbejde på at få afskaffet. 
Vi gør selv modstand overfor denne slags fænomener - det skal vi også give eleverne mulighed for at være med til.

Hvorfor delagtiggør vi eleverne i disse bestræbelser på at gøre uret til ret? Fordi vi brænder for det. Fordi det er påkrævet. Fordi der er presserende brug for at gøre en indsats og for at gøre en forskel. Der er alt for meget krig, alt for mange mennesker der dør eller som mister deres hjem. Der er alt for meget fattigdom og sygdom, alt for megen ødelæggelse af miljøet, for meget spild af resurser og for megen gift i vores mad.
Vores elever har ret til at få stillet den mulighed og forpligtelse til rådighed, som helt almindelige mennesker har for at forholde sig aktivt i forhold til disse verdens hovedspørgsmål.

Vores elever har selv haft en svær start på livet og har fortsat store udfordringer i deres dagligdag.  De lærer meget ved at forstå, at mange andre mennesker i verden har et endnu sværere liv, og der er meget vi kan tilbyde. Ved at gøre godt for mennesker i nød, bliver man selv en bedre og mere glad person. De lærer, at de også kan være med til at passe på vores jordklode, lige som andre helt almindelige mennesker kan gøre. De lærer også, at det er mange enkeltmennesker der til sammen, kan ændre verden til det bedre, og det er vigtigt, at de er en del af dem.

Dette er den etiske udfordring, vi står overfor i dag, og vi lærer vores elever at stå inde for dette. Det gør godt at gøre godt!

Print


Skorkærvej 8 • DK 6990 Ulfborg • 23 64 87 81 Skorkærvej 8 • DK 6990 Ulfborg
23 64 87 81


      Find os på Facebook TVBotilbuddetDNS tvindfilm