logo itp tvind

Integrationspædagogik

Vi bygger vores botilbud på integrationspædagogik. Måske har vi selv fundet på ordet, men  vi  har  ikke   selv  opfundet  begrebet.

Den almindelige brug af ordet integration i Danmark omhandler den proces, der skal få nytilkomne til at komme på plads i deres nye land. Vi bruger ordet om den proces, der bringer mennesker med forskellig baggrund til at høre sammen – på trods af og i kraft af – deres forskelle. At de lærer, at forskellighed ikke er forhindring, men at forskellighed er udtryk for mangfoldighed. Og at de ligeledes  lærer, at der er plads til at alle – uanset størrelsen og arten af deres bidrag.

Denne proces består af en lang række hverdagsagtige og praktiske enkeltheder. En af vores vigtigste  opgaver  er  at  garantere,  at  der  er  et  godt  og  sikkert  miljø,  hvor løsningen på de mange dagligdags spørgsmål er kammeratlig og til gavn for den enkelte og for opnåelsen af de aftalte mål. Udgangspunktet er respekten for det enkelte menneske, for  hans  ønsker  og  mål,  der  skal  bearbejdes  i  samklang  med  det  enkelte  menneskes deltagelse i og bidrag til et fællesskab.

Lige så betydningsfuld som grundideen om integration er vores fokus på ”det at være i gang – det at være i udvikling”. Det er en gammeldags betragtning, at voksne mennesker ses som ”færdigudviklede”, og det er kun i eventyrene, at mennesker efter at have gået så grueligt meget ondt igennem, lever lykkeligt til deres dages ende.  I nutiden taler man om ”livslang uddannelse og udvikling”.

Men ham, der er hægtet af, udvikler sig kun lidt. Udvikling kræver næring. Næringen består af egne mål, nye muligheder, oplevelser, tankevirksomhed, samtaler, kærlighed og krav.

For alle på ITP – henviste som støttepersoner – får ”det at være i gang, det at udvikle sig” betydning. Alle kan lære nyt; alle kan få andre vaner; alle kan gøre noget anderledes, end de plejer; alle kan gøre  nytte; alle kan komme til at holde af andre; alle kan blive regnet med; alle kan komme i udvikling.

Se nogle små film der handler om integration.

Print


Skorkærvej 8 • DK 6990 Ulfborg • 23 64 87 81 Skorkærvej 8 • DK 6990 Ulfborg
23 64 87 81


      Find os på Facebook TVBotilbuddetDNS tvindfilm