logo itp tvind

Relation, fællesskab og netværk

Vi arbejder målrettet med den enkelte elevs socialisering og med opbygning af et positivt netværk, som eleverne kan gøre brug af også i fremtiden. Vi bruger modellen for legitim perifer deltagelse i arbejdet med at bevidstgøre eleverne om netop deres rolle i fællesskabet og for at holde vores slogan ”plads til alle” i hævd. Det kommer nemlig ikke af sig selv.

Vi har udarbejdet en model for de forskellige zoner for social træning, der arbejdes i.

Den første zone er deres hjem. I hvert hus bor der mellem 1 og 3 elever og 1 studerende fra Det Nødvendige Seminarium. Her indgår eleverne i et forpligtende fællesskab med alt, hvad det indebærer, bl.a. opbygning af varige venskaber og socialt netværk.

Den næste zone er hele skolecenteret på Tvind i Ulfborg – bl.a. Det Nødvendige Seminarium, Ungdomshøjskolen PTG og Dagskolen på Tvind. Vi kalder det vores ”sociale kravlegård”, fordi miljøet på samme tid er familiært – alle kender til alle – men alligevel ikke ”alt for fortroligt”. Her kan man komme i praktik hos stedets tømrer, kok, IT supporter, gartner osv. i trygge rammer, men alligevel lidt på udebane. Her kan man finde sig en ven på seminariet, som f.eks. deler ens interesse for volleyball, heste, rap musik eller noget andet. Til denne zone hører også de store fælles arrangementer for alle Tvindskolerne i Danmark. Disse omfatter et stort sportsstævne, en klassisk koncert, et teaterstævne og en fælles skitur til Norge i juleferien. Her får eleverne mulighed for at gense de venner og bekendte, som de har lært at kende igennem deres ophold på Tvind.   De fleste elever glæder sig meget til disse arrangementer, netop fordi de skal mødes med lærerne og eleverne fra de andre skoler.

Den tredje zone er vores lokalområde, dvs. Ulfborg, Holstebro og øvrige nærområde. Her handler eleverne, går til f.eks. svømning, fitness, Teen Town, markedsplads, teater og koncert, og deltager i landsindsamling til flygtninge, besøger asyl center…

Vi inviterer også lokalsamfundet med til Tvind, f.eks. månedlige Åbent Hus arrangementer, høstfest, motionsdag med Staby Skole, besøg af lokale grupper af borgere osv.

Print


Skorkærvej 8 • DK 6990 Ulfborg • 23 64 87 81 Skorkærvej 8 • DK 6990 Ulfborg
23 64 87 81


      Find os på Facebook TVBotilbuddetDNS tvindfilm